przedsiębiorstwo

Interesujące artykuły

Elektroniczny system obiegu faktur

życie
Papierowy obieg dokumentów powoduje, iż wydłużony zostaje proces akceptacji pism. Faktury późno trafiają do księgowości, co może się łączyć z ryzykiem naliczania odsetek czy też brakiem możliwości odliczenia VAT w najbliższym realnym okresie.


Do tego przedsiębiorstwo nie posiada konkretnych informacji koniecznych do celów kierowania i sprawozdawczości, ponieważ niezarejestrowane faktury są przetrzymywane u pracowników.